nový stav aj s montážou komínu

nový stav aj s montážou komínu