montáž krovu s hobľovanými priznanými presahmi

montáž krovu s hobľovanými priznanými presahmi

—————

Späť